Przyjmowanie spisów odwołane


Dodano 24 marca 2020 o godz. 19:10

W związku z wprowadzonymi w Polsce ograniczeniami dotyczącymi przemieszczania się oraz organizowania zgromadzeń, przyjmowanie oraz zgrywanie spisów gołębi dorosłych zostało odwołane.

Proszę oczekiwać na kolejne komunikaty.


Spisy gołębi dorosłych


Dodano 20 marca 2020 o godz. 19:26

Zgrywanie spisów gołębi dorosłych z zegarów ESK odbędzie się w dn. 04.04.2020 r. (sobota) na punkcie wkładań:

- sekcja Zachód - godz. 16:00-17:00

- sekcja Wschód - godz. 17:00-18:00

Wskazane jest, aby każdy zestaw drukujący obsługiwał jeden hodowca z danej sekcji, a pozostali wcześniej przekazali mu swoje zegary.

Również do 04.04.2020 r. należy dostarczyć do Wiesława Mosiołka komplety spis gołębi dorosłych oraz spis do współzawodnictwa DERBY. Wzory spisów znajdują się w dziale DOKUMENTY.


Zalecenia Zarządu Oddziału


Dodano 20 marca 2020 o godz. 19:15


Panel wyniki lotowe


Dodano 20 marca 2020 o godz. 19:05

Uzupełniony został dział Twoje wyniki lotowe. Hasło startowe każdy hodowca może uzyskać od Prezesa Oddziału i Prezesów Sekcji. 

Zamieszczone tam zostały wyniki z sezonu 2019. Jest to wersja testowa panelu, cały czas jest on udoskonalany. Wyniki obecnie nie uwzględniają list rejonowych i okręgowych. Proszę o przetestowanie działania panelu, w czasie sezonu na bieżąco będzie można sprawdzać szczegółowe wyniki każdego gołębia, wstępne wyniki w kategoriach, itd.